Matilda's Cheap Supplies> > > >
Harris 2684 Roosevelt Dimes V1Harris 2684 Roosevelt Dimes V1

$3.49
Three Pages.
 • Page One has 16 Ports:
  • Obverse
  • Reverse
  • 1946, 1946-D, 1946-S through 1949, 1949-D, 1949-S
  • 1950
  • 1950-D
 • Page Two has 18 Ports:
  • 1950-S
  • 1951, 1951-D, 1951-S through 1955, 1955-D, 1955-S
  • 1956, 1956-D
 • Pages Three has 16 Ports:
  • 1957, 1957-D through 1964, 1964-D